banner seokod.pl

Usługi BHP i PPOŻ, urządzenia do badania hydrantów

Dodano: 1 rok 9 miesięcy temu
RENOMOWANY PRODUCENT URZĄDZEŃ DO BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW - ZESTAWY DO BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓWDysze pomiarowe oraz kolektory pomiarowe urządzeń produkowane są w najwyższym standardzie dokładności zgodnie z normą ISO 2768-1 oraz w klasie tolerancji m.Nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu badane są i wzorcowane na aparaturze kontrolno-pomiarowej posiadającej świadectwa wzorcowania GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR.Produkowane przez nas urządzenia do badania wydajności i ciśnienia hydrantów są zgodne z:- normą EN671-1.- normą EN671-2.- normą EN671-3.- normą techniczną STN 73 0873 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody- normą techniczną STN 92 0400 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.- Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.- ZÁKON z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi ( Slovenskej republiky)- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowusługi BHP i PPOŻ, urządzenia do badania hydrantów, usługi BHP i PPOŻ w Mszanie Dolnej i Limanowa. Urządzenia i zestawy do badania hydrantów.

Podobne wpisy

Komentarze

Usługi BHP i PPOŻ, urządzenia do badania hydrantów
Adres strony:
Wyświetleń:
1370
Wizyt:
106
Kliknięć:
1
CTR:
0.94%